De Wederkomst van Jezus Christus

Home

Website de wederkomst van Jezus Christus

Mijn naam is Anne Arnold Postma.
Op 4 maart 2007 ben ik gedoopt in de naam van Jezus Christus. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij de Wederkomst van mijn Heer gaan meemaken, heb ik deze Website in het leven geroepen.

Onder de knop Jezus Christus heb ik eerst mijn getuigenis gegeven, hoe ik Christen ben geworden en wat mij ertoe heeft gedreven (De Heilige Geest) om het profetische Woord over de Eindtijd te gaan onderzoeken.

Mijn intense Bijbelstudie heeft invloed gehad op het uiteindelijk tijdstip van de Wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel leert ons dat we de dag en het uur niet kunnen weten maar wel de seizoenen zoals in de gelijkenis van de vijgenboom in het Bijbelboek van Mattheüs.

Mattheüs 24:32: Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer (Jezus Christus) nabij is.

Door middel van deze Website wil ik de profetische Bijbelteksten over de Wederkomst van Jezus Christus behandelen, zodat we een goed beeld krijgen van de Wederkomst van Jezus Christus.

Ik wens U een vruchtbare tijd.